انتشارات
مدیران ایران زمین

مردم از خواندن کتاب های تئوری خسته شده اند.
ما کتاب هایی کاربردی که واقعاً جواب می دهد، تقدیمتان می کنیم!

کتابهای ما را ببینید

شرکت ها دو وظیفه اصلی برای انجام دادن دارند:
خلاقیت + بازاریابی

پیتر دراکر

نظرات دیگران

مدیریت زمان، مهمترین کاری است که در هر سازمانی باید انجام شود. به ظاهر ساده است؛ ولی نکاتی دارد که باید همه افراد آنها را رعایت کنند.

نظر اول

کتابهای زیادی در مورد مدیریت زمان نوشته شده؛ ولی وجه تمایز این کتاب این است که تکنیک هایی را بیان می کند که در فضای کسب و کار ایران، واقعاً جواب می دهد.

نظر دوم


اگر همان کاری را انجام دهیم که تا حالا انجام می دادیم، همان نتایج قبلی را هم خواهیم گرفت. برای تغییر نتایج، باید روش کار را هم تغییر داد.

نظر سوم

انتخاب کنید که می خواهید با تمرکز و بهره وری بالاتر به اهدافتان برسید و یا با همان روش مرسوم، بدون بهره وری و تمرکز ادامه دهید.

نظر چهارم

زمان، مسئله اصلی نیست. تنها مسئله است.

مایلز دیویس